Här kan ni följa vad som händer runt oss, Christer och Marina Cederström, när vi bland annat åker på hundutställningar runt om i Sverige. Någon utställning om året blir det i Norge och planen finns även att besöka Åland. Det är våra hundar som har gjort att vi haft och har ett stort intresse av att åka på utställningar och visa hundarna. Dandie Dinmont terrier som jag nu kämpar för är en utrotningshotad ras som behöver all reklam för att fortsätta utvecklas och helst öka i antal.

Here you can follow what's happening around us, Christer and Marina Cederström, when we go to dog shows around Sweden. There is an exhibition every year in Norway and there is also a plan to visit Åland. It is our dogs that have made us have and have a great interest in exhibitions and show dogs. The Dandie Dinmont Terrier that I'm fighting for is an endangered breed that needs all advertising to continue to evolve and preferably increase in number.

Amigo / Foto: Marina Cederström

Första bekräftade C.A.C.I.B ifrån Växjö 20161105

Andra bekräftade C.A.C.I.B från Göteborg 20170106

Tredje bekräftade C.A.C.I.B från Ronneby 20170812

Collector`s Incredible Mr Dubbs kallas Amigo med reg-nummmer SE22816/2015. Han har titel SE UCH. Importerad från Norge 2015-04-12. Född 2014-07-30 hos Randi Skare i Oslo, Norge. Vidare är han ögonlyst och Gonioskoperad utan anmärkning. Under tiden 2016-09-03 till 2017-01-06 tog han de 3 Svenska Certifikaten och blev Champion. Han innehar 3 C.A.C.I.B i Sverige. Tilläggas skall att Amigo är tillgänglig i avelssammanhang. På Nyårsafton 2017 parades han med 1 Senapsfärgad tik. Den 4 Mars 2018 föddes 3 fina Pepparfärgade tikvalpar. De finns hos Lotta Berglund på Kennel Vip-Win`s i Huskvarna. Detta är Amigos första valpar.

 

Collector`s Incredible Mr Dubbs is called Amigo with Registry SE22816/2015. He has title SE UCH. Imported from Norway 2015-04-12. Born 2014-07-30 at Randi Skare in Oslo, Norway. In addition, he is eyecatching and Gonioskoperad without comment. Between 2016-09-03 and 2017-01-06 he took the 3 Swedish Certificates and became Champion. He holds 3 C.A.C.I.B in Sweden. Addition shall be that Amigo is available in breeding contexts. On New Year's Eve 2017 he was paired with 1 mustard colored bitch. On March 4, 2018, 3 nice Pepper-colored bitches were born. They are at Lotta Berglund at Kennel Vip-Win`s in Huskvarna. These are Amigos first puppies.

Sixten / Foto:Marina Cederström

Sjöbolyckans Zuma Blitz kallas Sixten med regnummer SE32325/2014 är den första Dandien vi köpte. Han är född 2014-05-13. Han är utställd många i gånger Sverige med Excellent och CK, i Norge 2015-06-07 fick han Norskt Certifikat. Han är ögonlyst utan anmärkning, Gonioskoperad med en lindrig förändring. Sixten är för tillfället ej tillgänglig i avelssammanhang, kemiskt kastrerad. Kommer att ställas ut igen tidigast Juni/Juli 2018.

 

Sjöbolyckans Zuma Blitz is called Sixten with regnumber SE32325/2014 is the first Dandie we bought. He was born 2014-05-13. He has been exhibited many times in Sweden with Excellent and CK, in Norway 2015-06-07  he got Norwegian Certificate. He is eyecatching without remark, Gonioskoperad with a slight change. Sixten is currently not available in breeding, chemically castrated. Will be released again at the earliest June/July 2018.