Amigo / Foto: Marina Cederström

Collector`s Incredible Mr Dubbs kallas Amigo med reg-nummmer SE22816/2015. Han har titlarna Se Uch, NO Uch, DK Uch och Internationell Utställningschampion, C.I.B. Importerad från Norge 2015-04-12. Född 2014-07-30 hos Randi Skare i Oslo, Norge. Vidare är han ögonlyst och Gonioskoperad utan anmärkning. Under tiden 2016-09-03 till 2017-01-06 tog han de 3 Svenska Certifikaten och blev Svensk Utställningschampion. Han innehar 3 C.A.C.I.B i Sverige. 2018-06-03 blev han Norsk Utställningschampion. 2019-05-12 i Roskilde fick han Danskt Cert och blev Dansk Utställningschampion. 2019-11-17 i Lilleström, Norge fick han sitt Norska C.A.C.I.B och blev Internationell Utställningschampion, C.I.B. Tilläggas skall att Amigo är tillgänglig i avelssammanhang.

 

 

Collector`s Incredible Mr Dubbs is called Amigo with Registry SE22816/2015. He has titles SE Uch, NO Uch, DK Uch and International Exhebitionchampion, C.I.B. Imported from Norway 2015-04-12. Born 2014-07-30 at Randi Skare in Oslo, Norway. In addition, he is eyecatching and Gonioskoperad without comment. Between 2016-09-03 and 2017-01-06 he took the 3 Swedish Certificates and became Swedish Exhibitionchampion. He holds 3 C.A.C.I.B in Sweden. 2018-06-03 he became Norwegian Exhibitionchampion. 2019-05-12 in Roskilde he got Danish C.A.C.I.B and became Danish Exhibitionchampion. 2019-11-17 in Lilleström, Norway he got his Norwegian C.A.C.I.B and became International Exhibitionchampion, C.I.B. Addition shall be that Amigo is available in breeding contexts.

Amigo / foto: Tobias Cederström

20180603 i Norska Mjöndalen fick Collector`s Incredible MR Dubbs "Amigo" sitt Norska Cert och blev Norsk Utställningschampion.

20190512 fick vår Collector`s Incredible MR Dubbs "Amigo" sitt Danska C.A.C.I.B och blev därmed Dansk Utställningschampion.

Innehavare av kennelnamnet är jag, Christer Cederström, och min fru, Marina Cederström. Namnet fick vi i mitten av 1980-talet, 1989 fick vi en kull på 4 valpar av rasen Engelsk Springer Spaniel. Vi har haft olika raser under åren som sedan gått. För ca 7 år sedan kom det in Cairnterriern Mac Marinos Matti, Hugo. På trippelutställningen i Jönköping 2014 kom vi i kontakt med 2 underbara hundar av rasen Dandie Dinmont terrier. 2014-05-13 föddes vår Sjöbolyckans Zuma Blitz, Sixten. Som inte längre finns med oss. 2015-04-12 åkte vi hem från Oslo med Collector`s Incredible Mr Dubbs, Amigo. Under 2018 gick tankarna att vi ville ha en hund till. 2019-01-05 åkte vi från Göteborg till Oslo. Resultatet blev att vi åkte hem med Collector`s Knight Fighter, Love. Nu och för alltid är det Dandie Dinmont terrier som gäller. Slutgiltlig ägare är Marina Cederström. Framtidsplanen är att vi skall komma igång med uppfödning av rasen.

The owner of the kennel name is me, Christer Cederström, and my wife, Marina Cederström. We got the name in the mid 1980s, in 1989 we got a litter of 4 puppies of the breed English Springer Spaniel. We have had different races over the years. About 7 years ago, Cairn terrier Mac Marino's Matti, Hugo, arrived. At the triple show in Jönköping 2014 we came in contact with 2 wonderful dogs of the breed Dandie Dinmont terrier. 2014-05-13 was born our Sjöbolyckans Zuma Blitz, Sixten. Which is no longer with us. 2015-04-12 we went home from Oslo with Collector`s Incredible Mr Dubbs, Amigo. In 2018, the thought was that we wanted another dog. 2019-01-05 we went from Gothenburg to Oslo. The result was that we went home with Collector`s Knight Fighter, Love. Now and forever, it's the Dandie Dinmont Terrier that counts. The final owner is Marina Cederström. The future plan is that we will start breeding the breed.

 

Här kan ni följa vad som händer runt oss, Christer och Marina Cederström när vi bland annat åker på hundutställningar runt om i Sverige. Någon utställning om året blir det i Norge och planen finns även att besöka Åland. Det är våra hundar som har gjort att vi haft och har ett stort intresse av att åka på utställningar och visa hundarna. Dandie Dinmont terrier som jag nu kämpar för är en utrotningshotad ras som behöver all reklam för att fortsätta utvecklas och helst öka i antal.

Here you can follow what's happening around us, Christer and Marina Cederström when we go to dog shows around Sweden. There is an exhibition every year in Norway and there is also a plan to visit Åland. It is our dogs that have made us have and have a great interest in exhibitions and show dogs. The Dandie Dinmont Terrier that I'm fighting for is an endangered breed that needs all advertising to continue to evolve and preferably increase in number.

Första bekräftade C.A.C.I.B ifrån Växjö 20161105

Andra bekräftade C.A.C.I.B från Göteborg 20170106

Tredje bekräftade C.A.C.I.B från Ronneby 20170812

Diplomet på det C.A.C.I.B som vår SE Uch, NO Uch, DK Uch och INT Uch Collector`s Incredible MR Dubbs "Amigo" fick i Roskilde i Danmark 20190512.

20200130 kom detta beskedet i vår postbox från FCI. Nu är SE Uch NO Uch DK Uch Collector`s Incredible MR Dubbs "Amigo" officiellt Internationell Utställningschampion och har då också titeln C.I.B.

På Nyårsafton 2017 parades han med 1 Senapsfärgad tik. Den 4 Mars 2018 föddes 3 fina Pepparfärgade tikvalpar. De fanns hos Lotta Berglund på Kennel Vip-Win`s i Huskvarna. Detta är Amigos första valpar.

 

On New Year's Eve 2017 he was paired with 1 mustard colored bitch. On March 4, 2018, 3 nice Pepper-colored bitches were born. They were at Lotta Berglund at Kennel Vip-Win`s in Huskvarna. These are Amigos first puppies.